...
What are the Longshot Distances in Modern Warfare 3? – Answered

Odsłaniamy szalone dalekie odległości w Modern Warfare 3!

Efektywne zasięgi różnych rodzajów broni palnej

Karabiny snajperskie

  • Efektywny zasięg: 50m

Karabiny szturmowe

  • Efektywny zasięg: 38m

Karabiny bojowe

  • Efektywny zasięg: 38m

Karabiny wyborowe

  • Efektywny zasięg: 38m

Lekkie karabiny maszynowe

  • Efektywny zasięg: 38m

Pistolety maszynowe

  • Efektywny zasięg: 30m

Pistolety

  • Efektywny zasięg: 20m

Strzelby

  • Efektywny zasięg: 12,5 m

Efektywne zasięgi różnych rodzajów broni palnej są następujące:

– Karabiny snajperskie: 50m
– Karabiny szturmowe: 38 m
– Karabiny bojowe: 38m
– Karabiny wyborowe: 38m
– Lekkie karabiny maszynowe: 38 m
– Pistolety maszynowe: 30m
– Pistolety: 20m
– Strzelby: 12,5m

Specyfikacje te wskazują odległości, na jakie każdy rodzaj broni palnej może niezawodnie trafić w cel. Kluczowe znaczenie ma świadomość tych skutecznych zasięgów, aby zmaksymalizować skuteczność i celność wybranej broni w różnych scenariuszach walki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *